מגוון הביטוחים שאנו מציעים

מוצר חסכון והשקעה הכולל מגוון רחב של מסלולי השקעה מחקי מדד מוצר פרטי – מס רווחי הון של 25% בעת פידיון חסכון נזיל למשיכה בכל עת ...

מתאים לאנשים מעל גיל 60 אשר מקבלים קצבת פנסיה מינימלית של 4500 שח לחודש. ניתן להפקיד בהפקדות חד פעמיות בלבד, ללא הפקדות חודשיות. מ...

מתאים לאנשים שרוצים/ צריכים להשאיר את הכסף בבנק ולנהל את ההשקעות דרך הבנק בלבד. לרב מעל 300 אלף שח, מתנהלים דרך הבנקים או באופן ישיר,...

  בחסכונות פיננסיים אין הגבלה לסכום ההשקעה, וניתן לחסוך כל סכום ללא תקרה. מתאימה לכל אחד, לכל חוסך המעוניין לחסוך, הן בהפקדה חו...

מתאימה לכל אחד, לכל חוסך המעוניין לחסוך, הן בהפקדה חודשית והן בהפקדת סכומים חד פעמיים אחת לתקופה. קופת גמל להשקעה היא מוצר החיסכון הי...