יש לי סכום כלשהו, וחלום בעוד הגדרת זמן ידועה להגשים, כמה עלי להפקיד כל חודש כדי להגיע למטרה?

פרטי ההשקעה
חישוב לפי תשואה ממוצעת של 4% ברוטו
הסכום ההתחלתי שלי:
10,000,000
0
סכום היעד
20,000,000
0
כמה שנים אני מוכן לחכות?
20
0
חיסכון צפוי לתום תקופה
סה"כ הפקדות לכל התקופה:
00.00
סה"כ רווחים:
00.00
הסכום שצריך להפקיד כל חודש:
00.00