כאן תוכלו לחשב לפי הגדרת פרמטרים משתנים לכמה תגיעו או כמה תצטרכו להפקיד כדי להגיע ליעד שאליו אתם שואפים בהגדרת זמן נתון.

פרטי ההשקעה
חישוב לפי תשואה ממוצעת של 4% ברוטו
הסכום ההתחלתי שלי:
10,000,000
0
הסכום שארצה לחסוך בכל חודש:
20,000
0
כמה שנים אני מוכן לחכות?
20
0
חיסכון צפוי לתום תקופה
סה"כ הפקדות לכל התקופה:
00.00
סה"כ רווחים:
00.00
סה"כ צבירה בתום התקופה:
00.00