• מתאים לאנשים שרוצים/ צריכים להשאיר את הכסף בבנק ולנהל את ההשקעות דרך הבנק בלבד.
  • לרב מעל 300 אלף שח, מתנהלים דרך הבנקים או באופן ישיר, או דרך בית השקעות.
  • ההשקעות הינן בשוק ההון דרך הרשות לניירות ערך באמצעות תעודות סל / קרנות נאמנות / מניות באופן ישיר, או שילובים בין המוצרים השונים על פי החלטת מנהל ההשקעות.
  • דמי ניהול של קרנות נאמנות נעות בין 0.8%-1.2%, ישנן עמלות ניהול של הבנק, עמלות ניהול ישירות.
  • כל מעבר בין מניה למניה משמע קניה ומכירה, נחשב כאירוע מס (25% מהרווחים) ובנוסף ישנן עמלות על פעולה זו.