• מתאים לאנשים מעל גיל 60 אשר מקבלים קצבת פנסיה מינימלית של 4500 שח לחודש.
  • ניתן להפקיד בהפקדות חד פעמיות בלבד, ללא הפקדות חודשיות.
  • מאפשר הטבת מס בעת משיכה של 15% על הרווח הנומינלי במקום 25% מהרווח הריאלי.
  • פטור מלא ממס במקרה של משיכה כקצבה חודשית.
  • במקרה פטירה לפני גיל 75 – פטור מלא ליורשים ממס רווחי הון
  • ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה השונים – מסלולי השקעה שאחוז החשיפה למניות מתואמים לפי גיל. ללא תשלומי עמלות, מיסים או קנסות.
  • דמי ניהול שנתיים מהצבירה בלבד של קופת גמל – 0.6% - 0.8%
  • ניתן למשוך בכל עת, למעט קצבה מזכה – סכום בסך 34,452 שח – שניתן למשוך פטור ממס רווחי הון רק בצורת קצבה.