מחשבון השקעה
 • מוצר חסכון והשקעה הכולל מגוון רחב של מסלולי השקעה מחקי מדד
 • מוצר פרטי – מס רווחי הון של 25% בעת פידיון
 • חסכון נזיל למשיכה בכל עת
 • מסלולי ההשקעה הם בניהול פאסיבי כגון:
 • כללי פאסיבי – שילוב השקעה של כל המדדים – סיכון בינוני / גבוה.
 • עוקב מדד תל אביב 35 -סיכון גבוה
 • עוקב מדד s&p500 – סיכון גבוה
 • עוקב מדד תל בונד 60 – סיכון בינוני / נמוך
 • ניתן לבחור ולשלב עד 5 מסלולים בהתאם לצורך ורמת הסיכון.
 • ניתן לעבור בין מסלולים ללא עלויות קניה / מכירה וללא אירוע מס
 • דמי ניהול נמוכים 0.5% - 0.6% לשנה בלבד ללא עלויות נוספות.
צרו איתנו קשר
מצב משפחתי:
תאריך לידה
מטרה