• מוצר חסכון והשקעה הכולל מגוון רחב של מסלולי השקעה מחקי מדד
  • מוצר פרטי – מס רווחי הון של 25% בעת פידיון
  • חסכון נזיל למשיכה בכל עת
  • מסלולי ההשקעה הם בניהול פאסיבי כגון:
  • כללי פאסיבי – שילוב השקעה של כל המדדים – סיכון בינוני / גבוה.
  • עוקב מדד תל אביב 35 -סיכון גבוה
  • עוקב מדד s&p500 – סיכון גבוה
  • עוקב מדד תל בונד 60 – סיכון בינוני / נמוך
  • ניתן לבחור ולשלב עד 5 מסלולים בהתאם לצורך ורמת הסיכון.
  • ניתן לעבור בין מסלולים ללא עלויות קניה / מכירה וללא אירוע מס
  • דמי ניהול נמוכים 0.5% - 0.6% לשנה בלבד ללא עלויות נוספות.