פטור ממס רווחי הון – החסכון היחידי שיש פטור מלא על מס רווחי הון של 25% עד תקרת הפקדה של כ 1570 שח לחודש.

מרגע ההפקדה הראשונה – זהו תאריך הוותק, הקרן תפתח לנזילות רק לאחר 6 שנים.

מעל גיל 60 – הנזילות הינה לאחר 3 שנים.

שכירים יכולים לפתוח קרן השתלמות רק דרך מקום עבודתם בהפרשות מקסימליות של 7.5% מהשכר – הפרשת מעסיק ו 2.5% מהשכר – הפרשת עובד.

עצמאים רשאיים לפתוח קרן השתלמות בכפוף לתעודת עוסק מורשה / פטור. חלק מההפקדה לטובת קרן ההשתלמות הינה הוצאה מוכרת.( עד 4.5% מההכנסה ועד 11,925 שח).

לפרטים נוספים מלאו את הטופס >>