בבואנו לקחת משכנתא, הבנק דורש מאיתנו לבטח ולשעבד את המשכנתא בשני ביטוחים שונים: ביטוח חיים למקרה מוות וביטוח נכס.

ביטוח חיים למשכנתא – ביטוח שבא להגן ממקרה מוות של אחד מהלווים.
הבנק דורש לבטח את כל הלווים בביטוח חיים, ולשעבד את הביטוח לבנק.
כך שבמקרה פטירה של מי מהלווים, חברת הביטוח תחזיר לבנק את סכום יתרת המשכנתא, ויתר הלווים פטורים מהתשלום השוטף. אם יש פער בין סכום הביטוח לסכום יתרת המשכנתא – חברת הביטוח משלמת ליורשים לפי הפוליסה.

ביטוח נכס – ביטוח המבנה שמגן ממקרה בו ייגרם נזק לדירה כגון: רעידת אדמה, שריפה וכד'. מטרת הביטוח לדאוג שבמקרה וייגרם נזק, ניתן להחזיר את הדירה לערכה המקורי.
חשוב לזכור - ניתן ורצוי לשדרג את הביטוח גם למקרי צד ג' (אם שריפה למשל פוגעת גם בבית השכן).

במקרים בהם צריך לקחת משכנתא והדירה עדיין לא מוכנה, ניתן להוציא מסמך מחברת הביטוח של "ביטוח נכס עתידי" שמספק את הבנק עד קבלת המפתח.

בשנת 2019 יצאה רפורמה חדשה בביטוחי החיים, לכן אם לקחתם משכנתא וביטחתם לפני 2019, שווה לבדוק היום את העלויות וסביר להניח שתוכלו לחסוך הרבה כסף.