ביטוח החיים מאפשר לנו להרגיש מוגנים, שחלילה במידה ויקרה הבלתי מתוכנן, משפחתנו תוכל להמשיך להתקיים בכבוד.

ביטוח חיים זהו פיצוי- סכום חד פעמי שמתקבל אצל המוטבים הכתובים בהצעה בעת מקרה מוות מכל סיבה של המבוטח – למעט התאבדות בשנה הראשונה.

ביטוח חיים למשכנתא זהו ביטוח חיים, רק משועבד לבנק, כך שבעת מקרה פטירה, סכום המשכנתא תכוסה על ידי חברת הביטוח.

קביעת סכום ביטוח החיים שצריך לבטח תלוי בצרכיו המשפחתיים והכלכליים, וביתר תכניותיו הפנסיוניות של כל מבוטח.

ישנו מרכיב ביטוח חיים ברב התכניות הפנסיוניות (חסכון פנסיוני) – בקרן הפנסיה למשל, זה נקרא ביטוח שארים הנותן קצבה חודשית לכל החיים לאלמנה ולילדים מתחת לגיל 21 בלבד.