ביטוח אובדן כושר עבודה זהו ביטוח שמבטח את ההכנסה, זהו ביטוח שלרובנו יש דרך החסכון הפנסיוני.

לא תמיד ביטוח אובדן כושר עבודה שיש דרך החסכון הפנסיוני מכסה את כל השכר שניתן לבטח, ובגלל זה חשוב לבדוק את הנושא מול גורם מקצועי.

עצמאים – חשוב במיוחד לבדוק אם הביטוח קיים, והפרמיה לצורך ביטוח זה נחשבת כהוצאה מוכרת.

בביטוח אובדן כושר עבודה יש אפשרות לעיתים לבטח בהתאם לעיסוק הספציפי שלנו, ולכן חשוב לבדוק איזה ביטוח קיים לכל אחד ואחד מאיתנו.

בקרן הפנסיה – ביטוח אובדן כושר עבודה נקרא – "ביטוח נכות", הביטוח בקרן הפנסיה הוא חלש יותר בתנאיו מזה שנמכר באופן פרטי, ולכן יש אפשרות לחזק אותו דרך מוצר שנקרא "מטריה ביטוחית".