כאן תוכלו לחשב לפי הגדרת פרמטרים משתנים את הסכום שעליכם להפקיד לחיסכו קופת גמל להשקעה, על מנת לנצל את ההפקדה המקסימלית האפשרית בשנה.

סכום התחלתי
סכום הפקדה חודשי
אורך התקופה - בשנים